Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Znevýhodněné dítě

Dítě pochází z rodiny, kde jeho rodiče pro nedostatek rozumových schopností, hmotných prostředků, praktických dovedností nebo nedostatek citového vztahu, popřípadě pro nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni, nemohou nebo nechtějí uspokojovat základní tělesné, psychické a sociální potřeby dítěte.

 • Dítě může pocházet z úplné rodiny.
 • Rodina dítěte může být neúplná v důsledku rozvodu rodičů, probíhajícího rozvodu rodičů, nebo proto, že rodiče spolu žili neoddáni a teď žijí každý sám nebo žijí s novým partnerem.
 • Rodina může být neúplná protože dítěti jeden nebo oba rodiče zemřeli.
 • Rodina může být neúplná, protože dítě se matce narodilo za svobodna a otec je buď neznámý nebo je známý, ale matka ho neuvedla do rodného listu dítěte nebo se otec k dítěti nehlásí.
 • Rodina je neúplná neboť jeden rodič je nemocný a druhý rodič péči nezvládá nebo není z nejrůznějších důvodů do péče zainteresován.
 • Dítě vyrůstá v širší rodině u příbuzných zvláště proto, že rodič zemřel nebo z důvodu nemoci se o dítě nemůže starat a druhý rodič je z nejrůznějších důvodů nedosažitelný.
 • Dítě vyrůstá mimo rodinu v dětském domově nebo v pěstounské rodině.
 • Rodina dítěte má průměrné nebo horší podmínky k bydlení.
 • Rodina byla vystěhována z bytu nebo jim vystěhování hrozí.
 • Dítě má špatné podmínky nebo žádné podmínky k učení a přípravě do školy, neboť rodina žije v jedné místnosti.
 • Rodina dítěte žije v prostředí ghetta (např. holobyty).
 • Rodina bydlí v lokalitě hůře dopravně dostupné.
 • Rodina dítěte žije v sociální i faktické izolaci.
 • Rodina, v níž dítě žije, zažila sociální otřes, který dlouhodobě zhoršil ekonomický stav rodiny a tento stav dopadá nejen na rodiče, ale i na dítě.
 • Rodiče dítěte mohou mít všechny typy vzdělání.
 • Rodič nebo oba rodiče mohou být nezaměstnaní.
 • Rodiče nebo rodič mají nízký plat, takže hmotné zabezpečení rodiny stačí pouze na nejnutnější výdaje.
 • Rodiče nebo rodič dítěte disponují pouze životním minimem.
 • Rodina se pohybuje v pásmu pod životním minimem.

Osobnost dítěte

 • dítě je inteligentní, bystré a zvídavé, se zájmem o dění kolem
 • dítě je snaživé a aktivní
 • zvládá bez větších problémů nároky školy nebo se učitelé shodují v tom, že kdyby mělo dítě lepší podmínky, jeho schopnosti by se plně rozvinuly a výsledky ve škole by byly lepší.
 • jeho sociální chování je přiměřené s dostatečnými rezervami k učení
 • v kontaktu s dospělými se chová ukázněně
 • v kolektivu vrstevníků se projevuje jako přátelské
 • dítě je dostatečně citlivé, se smyslem pro čestnost

Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.