Informace pro rodiče podávající žádost o přijetí dítěte do MŠ Sokolovská


Zápis do mateřské školySeznam dětí přijatých ke školní docházce od 1. září 2020 uvedených pod přidělenými registračními čísly.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti je možné do datové schránky školy (vrx3emp) , e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na náš e-mail: reditelka@mssokolovska.cz, poštou (Mateřská škola, Sokolovská 513/182, Praha 8 - Libeň, 180 00). Doporučujeme v případě, že nemáte možnost podání žádosti do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, vhodit žádost přímo do schránky MŠ (hlavní dveře zevnitř, které jsou otevřené každý všední den od 8 do 17 hodin) Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě s vedením mateřské školy (tel.: 720 032 133). Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

K zápisu potřebujete:
 • Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Evidenční list dítěte vyplněný - v případě, že již nyní neobsahuje vyjádření lékaře, doplňte jej o podepsané Čestné prohlášení k očkování
 • Kopii Rodného listu dítěte.
 • Oboustrannou kopii Očkovacího průkazu dítěte.

 • O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

  Ředitelka mateřské školy odešle obratem na e-mail zákonného zástupce uvedený na Žádosti o přijetí Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti.

  Potřebné dokumenty a informace jsou zveřejněny zde:

  Žádost o přijetí MŠ Sokolovská 2020/2021.


  Evidenční list MŠ Sokolovská 2020/2021.


  Čestné prohlášení o očkování.


  Kritéria pro přijetí MŠ Sokolovská 2020/2021


  NOVÉ TERMÍNY - Základní informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021. (informace z MČ Praha 8)


  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021


  Dětský očkovací kalendář


  Obecně závazná vyhlaška o školských obvodech mateřských škol.


  Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání.

  V Praze dne 6.4.2020
  Mgr. Jana Ptáčková,
  ředitelka MŠ