Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Spolek přátel MŠ

Informace o spolku

Základní informace

Název: Spolek přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182
Sídlo: Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
Adresa: MŠ, Sokolovská 182/513, 180 00, Praha 8 - Libeň
IČ: 44265336
Bankovní spojení: 204560309/0800
Kontakt
Předsedkyně spolku: Pavla Štroffeková
e-mail:zastupce.modra@mssokolovska.cz

Spolek přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182 (dále jen Spolek) existuje od roku 1991. Jeho posláním je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy ve smyslu podpory realizace filozofie školy. Podporovat a realizovat komunikaci mezi vedením školy a rodiči.


Stanovy Spolku přátel MŠ ke stažení zde.

Ke splnění svého poslání Spolek:

  • Podporuje vzdělávací činnost dětí finančně i odbornou pomocí či sponzorským darem.
  • Podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení.
  • Provozuje rodinné centrum Pod schody.
  • Pořádá společenské akce pro děti a rodiče.
  • Nabízí profesní a zájmovou pomoc svých členů škole.
  • Předává podněty rodičů a zákonných zástupců žáků MŠ vedení a pedagogickému sboru, projednává je a přispívá k jejich uspokojivému řešení.

Na začátku každého školního roku se koná třídní schůzka, na které jsou voleni dva zástupci do Rady Spolku.

Složení Rady pro rok 2018/2019

Zelená třída: Jan Matějec, Markéta Dominika Kadeřávková
Bílá třída: Lucie Roubalová Lokšíková, Petra Černoušková
Modrá třída: Pavla Štroffeková- předsedkyně, Vsevolod Korovin
Červená třída: Iva Fryšová, Ivona Vavříková
Žlutá třída: Lucie Kainová, Veronika Denková

Kontrolní komise pro rok 2018/2019

Lucie Kainová, Veronika Denková a Iva Fryšová

Výše příspěvku na školní rok 2018/2019

Rada Spolku odsouhlasila minimální výši příspěvku na šk. rok. 2018/2019 následovně:

1. a 2. věková skupina: 2.000,-Kč/rok, předškoláci: 3.400,-Kč/rok
Do 30.10.2017 je nutné uhradit polovinu příspěvku ve výši: 1. a 2. věková skupina: 1.000,-Kč, předškoláci: 1.700,-Kč
Druhou polovinu příspěvku je třeba uhradit do 28.2.2018

Příspěvky je možné hradit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně a to pouze převodem na účet. Díky příspěvkům mohou naše děti zažít mnoho úžasného, kulturně se vzdělávat, poznávat a využívat výtvarné potřeby, předškoláci se rozvíjet, tak, aby byli lépe připraveni na školu, a dostanou i mnoho věcí na památku.

    Platba na účet č.: 204560309/0800
    Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno dítěte.

Rada spolku se schází několikrát do roka. Dotazy, připomínky a náměty směřujte na zástupce své třídy.

Informace z Rady jsou rozesílány e-mailem prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd.


Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.