Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Odpovědi pro MŠ Sokolovská – časopis

1. Co to znamená školní zralost…….

Než dítě nastoupí do 1. třídy, mělo by v mnoha oblastech splňovat jakési předpoklady proto, aby se mu ve škole dařilo a aby mohlo začít úspěšně. To, že dítě začne úspěšně je pro něho obrovskou posilou a také povzbuzením pro rodiče na období dalších devíti let života. Oblasti, které se v rámci školní zralosti posuzují jsou velmi zhruba řečeno tyto: výslovnost a slovní zásoba, grafomotorika a s tím související vyhraněnost ruky, koncentrace pozornosti, paměť, matematické představy, sociální porozumění, sebeobsluha a sebedůvěra, oblast zrakové a sluchové diferenciace. Ve všech těchto oblastech by mělo dítě splnit jakási kritéria, pak můžeme bez obav doporučit nástup do školy.

2. Kdy je vhodné dát OŠD?……

Pokud je v některých těchto oblastech dítě nezralé a pokud není naděje, že by se do zahájení školní docházky mnohé posunulo k lepšímu. Nejčastěji je to slabá úroveň kresby a špatná výslovnost některých hlásek, dále též potíže s pozorností a sociální nezralost.

3. OŠD – ……….ublížit?

To je záludná otázka! V kontextu celého života jistě ne! Vždyť studenti si dnes prodlužují studia, jak nejdéle to jde. Pokud je ale dítě na školu zralé a „nastartované“ k tomu, přijmout na sebe školní povinnosti, do školy se těší, pak by OŠD byl  z důvodu pohodlnosti či lenosti rodičů a to se mi nelíbí.

4. Co udělat rodina……?

Věnovat se svému dítěti!! Trávit s ním dostatek času! Kreslit s ním, malovat, modelovat a tvořit, číst mu knížky a prohlížet si je, pokud je to třeba docházet na logopedii a denně výslovnost cvičit, učit dítě sebeobsluze, vést k soustředěnosti na zadaný úkol, u nejistého dítěte se zaměřit na posilování sebedůvěry. Dnes je spousta materiálů pro předškoláky – tedy věnovat také těmto materiálům pozornost a s dítětem tyto „úkoly“alespoň občas dělat. Samozřejmě si také o všem povídat a pomoci dítěti se na školu opravdu těšit.

5. Co MŠ……?

Mateřská škola se jistě snaží o podobnou přípravu. Zvlášť pokud děláme s předškoláky ve vaší MŠ „zmapování“, jak jsou na tom. O každém dítěti si s učiteli popovídáme a zcela jasně upřesníme, na co se v rámci přípravy na školu zaměřit. Je moc fajn, pokud se pak s dítětem pracuje společně(doma i v MŠ). Hlavní zodpovědnost ale samozřejmě mají rodiče.

6. Jak vybírat školu?

To je složitá otázka a má mnoho odpovědí. Za důležité považuji přijatelnou dostupnost, protože cestovat přes celou Prahu je pro dítě náročné a již ráno je ve škole unavené.Pokud má ale dítě závažnější problémy, jistě je vhodné zvolit školu speciální a tím je jasné, že nemusí být v blízkosti bydliště. Kvalita těchto škol však za delší cestu stojí. Další důležitou okolností je počet dětí ve třídě. Pokud má učitelka přibližně 15 dětí v 1. třídě, dá se předpokládat, že se jim bude moci individuálně věnovat. Učitelka a její osobnost jsou také velmi důležitým kamínkem v mozaice zvažování. Zde je dobré naslouchat hlasům rodičů, jejichž děti tato učitelka učila. Rodiče, kteří mají více dětí by měli zvažovat situaci ostatních sourozenců a všech členů rodiny, protože nástup do školy přináší změnu v celém rodinném systému. Doporučuji rodičům, aby se do škol chodili dívat a zajímali se, jak to ve škole chodí. Díky tomu mají možnost také pocítit klima, jaké v dané škole vládne. U dětí s poruchami chování třídu s malým počtem dětí považuji za naprostou nutnost.


Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.