Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Nástěnka spolku

Vážení přátelé školky, milí rodiče,

 neostýchejte se s dotazy, podněty a připomínkami obracet na své třídní zástupce i ve školním roce 2018/2019.

 

Pokud svého zástupce nepotkáte v šatně, využijte kontakty zveřejněné v šatnách a na nástěnce.

 

 

Proč tady Spolek přátel MŠ Sokolovská je?

Posláním Spolku je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát. Radní Spolku vzájemně komunikují s vedením školky a májí tak možnost podporovat dobrou práci školky. Zároveň díky příspěvku do Spolku, které díky Vám shromáždíme, hradí MŠ dětem kvalitní činnosti, které by nebylo možno financovat jen z běžných prostředků školky. Z příspěvků se platí např. divadla ve školce i divadlo či galerie pro předškoláky mimo MŠ, vstupy na výstavy, vstupné na výletech, dárky k narozeninám, Vánoce, Mikuláš, šerpy a dárky pro předškoláky, ročenky, krmení pro zvířátka ve školce nebo výtvarné potřeby. 

 

Aktuální informace:

18.3.2019

Vážení rodiče,
 
v polovině března se potřetí v tomto školním roce sešla Rada Spolku přátel MŠ. Zápis ze schůze bude k dispozici na nástěnce Spolku.
Paní ředitelka podala informace o čerpání spolkových příspěvků za MŠ i jednotlivé třídy. MŠ z příspěvků hradila vstupy do Rudolfina (předškoláci), trička, hračky, dárky k narozeniním, mikulášské balíčky a vánoční knihy, výtvarné potřeby. Hrazeny budou ještě ročenky, knihy a stuhy pro předškoláky.
Každé třídě bylo přiděleno 19 000 Kč na výlety a věci pro vlastní potřeby.
Z podnětu rodičů byla řešena spolupráce s foto tetou, p. Motlíkovou, která fotila Vaše děti ve třídě a zahradě při hře. Dále byly diskutovány možnosti řešení parkování koloběžek dětí a rodičů. Pro tuto problematiku bude osloven městský úřad (magistrát) a organizace Pražské matky. 
MŠ neustále řeší problém znečištění zahrady kvůli toulavým kočkám. Bohužel je krmí lidé z okolních domů, a proto do zahrady také více chodí. Během následujících dnů proběhne odchyt městským odborem životního prostředí. Po zaléčení budou kočky vráceny do místa.
Děti čeká v tomto školním roce den dětí v ZŠ Palmovka, výlety, loučení s předškoláky a jiné malé velké radosti.
Rada se sejde ještě v červnu tohoto roku.
 
Za Radu Spolku,
Pavla Štroffeková

********************************************************************************** 

14.12.2018

Milí rodiče,

dne 21.11.2018 se sešla Rada Spolku přátel MŠ Sokolovská. Na schůzi byla odsouhlasena výroční zpráva Spolku za rok 2017/2018. Ta bude zveřejněna na stránkách Spolku a také vložena na spolkový soud.

Dále byly řešeny některé podněty rodičů. K možnosti obnovení výmalby skla v mezipatře paní T. Svatošovou bylo paní ředitelkou sděleno, že vzhledem k ceně za případnou práci si MŠ malbu pravděpodobně nebude moci dovolit. Dále byl diskutován výběr knih pro děti, které jim donese Ježíšek. Knihy vybírá paní učitelka Zdeňka ze zelené třídy. 

Od února do června budou jezdit starší děti plavat. Autobus bude jezdit od pošty. Plavání bude placeno zvlášť, informace ve třídách.

V prosinci nás čekají příjemné adventní akce. 11.12. proběhl v kapli tradiční vánoční koncert. Záznam z koncertu si můžete zakoupit na třídách.

Poslední akcí před Vánoci budou dne 18.12. trhy ve školce. Přijďte na nejdůležitější vánoční nákup a navštivte všechny třídy. Malí prodejci budou mít velkou radost. Děti si pak sami mohou vybrat, na jaký účel peníze použijí.

Přejeme Vám klidný adventní čas plný dětského těšení, krásné Vánoce a šťastný rok 2019.

Za Radu Spolku

Pavla Štroffeková

 

********************************************************************************** 

16. 9. 2018

Milí rodiče,

13.9.2018 se po třídních schůzkách konala 1. schůze Spolku přátel MŠ Sokolovská, které se účastnili zástupci všech tříd.
Zástupci tříd zvolili předsedkyni Spolku (zůstává P. Štroffeková), místopředsedu Spolku (zvolen Vsevolod Korovin), kontrolní komisi, pokladníka a nástěnkáře. Podrobnosti v přiloženém zápisu.

Noví zástupci tříd byli seznámeni se Stanovami Spolku. Ty budou zveřejnění i na nástěnkách Spolku.

Rada Spolku odsouhlasila příspěvek pro tento školní rok ve výši 2 000 Kč pro děti středního a mladšího věku a 3 400 Kč pro předškoláky. Platba je letos možná pouze převodem na bankovní účet Spolku.

Zároveň se Rada Spolku shodla na navýšení příspěvku pro třídy na 19 000 Kč.

Příští schůze Spolku je plánována na listopad 2018.

Přejeme Vám a Vašim dětem zdravý a šťastný celý školní rok.

Za Radu Spolku,

Pavla Štroffeková

 

Příspěvky za Vaše dítko do Spolku přátel MŠ Sokolovská - školní rok 2018/2019:

Bankovní účet pro platbu: 204560309/0800

Do Zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a třídu.

Pro tento školní rok zůstávají roční příspěvky ve výši
  • 2 000 Kč za malé a střední děti,
  • 3 400 Kč za předškoláky.
Termín pro úhradu poloviny příspěvku je 31.10.2018, druhou polovinu prosíme do 31.3.2019. 


RC Pod schody, dříve RC Sluníčko letos nebude v provozu. V prostorách bývalého RC bude probíhat výuka AJ a po Vánocích i Malý muzikant.


 

 

Zápisy z Rady Spolku:

20190318_Zapis 3. schůze rady Spolku 2018-2019

20181121_Zápis_2. schůze rady Spolku 2018 - 2019

20180913_Zapis_1.schuze skolka 2018-2019


Zápis u rady 13. 6. 2018

Zápis z rady 21. 3. 2018

20171113_zapis_2-schuze-WEB

Zapis z rady 12.9.2017

Zápis z rady 1.3.2017

Zápis z rady 9.11.2016

Zápis z rady 13.9.2016

Zápis z rady 14.6.2016

Zápis schůzka 24.2.2016

Zápis schůzka 9.9.2015

 

Výroční zprávy:

Zpráva hospodaření Spolku MŠ za rok 2016-2017

Zpráva z hospodaření spolku za rok 2015/2016

Výroční zpráva 2014-2015

 

Informace ze setkání Rady Spolku:

Informace ze setkani rady klubu rodicu dne 12. 9. 2017

Informace ze setkani Rady klubu rodičů konaného dne 1.3.2017

Informace_ze_setkani_Rady_klubu_rodičů_konanného_dne_9.11.2016.pdf

Informace_ze_setkani_Rady_klubu_rodičů_konaného_dne_13.9.2016.pdf

Informace_ze_setkání_Rady_klubu_rodičů_konané_dne_24.2.2016

Informace_ze_setkání_Rady_klubu_rodičů_konané_dne_30.11.2015

Informace_ze_setkání_Rady_klubu_rodičů_konané_dne_9. 9. 2015

 

Na začátku každého školního roku se koná třídní schůzka, na které jsou voleni dva zástupci do Rady Spolku.

Složení Rady pro rok 2017/2018

Zelená třída: Jan Matějec a Markéta D. Kadeřávková
Bílá třída: Lucie Roubalová a Petra Černoušková
Modrá třída: Pavla Štroffeková a Vsevolod Korovin
Červená třída: Iva Fryšová
Žlutá třída: Veronika Denková a Lucie Kainová
Mateřská škola:

Jana Ptáčková a Lenka Bejšovcová

 

Kontakty

Zelená třída: 
e-mail: zastupce.zelena@mssokolovska.cz

Bílá třída: 
e-mail: zastupce.bila@mssokolovska.cz

Modrá třída: 
e-mail: zastupce.modra@mssokolovska.cz

Červená třída: 
e-mail:


Žlutá třída: 
e-mail: zastupce.zluta@mssokolovska.cz

Mateřská škola: 
e-mail: reditelka@mssokolovska.cz


Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.