Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Výtvarné řešení schodiště završil „Hrad“

V posledním čísle Provázku jsem vás informovala o postupu prací na výtvarném řešení schodiště školky a dnes už můžeme radostně konstatovat, že dílo je hotové.
Práce na realizaci díla započaly loni v únoru a probíhaly postupně od suterénu až do druhého patra. Jednotlivé částí na sebe volně navazují tvarově i barevně.
V suterénu je to „Sluníčková pavučina“, u východu na zahradu děti doprovází „Labyrint pěti cest“. Barvy cest odpovídají barvám tříd. Z přízemí do prvního patra se „Město věží“ na podestě s výhledem do zahrady pozvolna mění do „Zahrady stromů“.
Stromy se pak rozvlní do „Vodního světa“ směrem do druhého patra a ten navazuje na „Hvězdné nebe“, podél kterého se dostanete až k „Hradu“ ve druhém patře.

Hrad tak završil celý projekt funkčně-estetického řešení zdí podél schodiště.
Je řešen jako kompozice pěti věžiček s vlaječkami – opět v barevnosti pěti tříd školky. Každá věžička obsahuje navíc nějaký herní prvek. Zrcadlo, otevírací okénko, okénka se záclonkami, otáčivé kolečko, počítadlo, dvířka s háčkem i dvířka jako padací most.Vše je navrženo tak, aby si s tím děti mohli hrát a přes jednotlivá okénka pozorovat, co se děje na schodišti a kdopak se to blíži k „hradu“. Ze strany, s visacím zámkem je pak věžička „ředitelská“, s vlaječkou, na které je logo školky. Na věžičce se objevuje barevnost všech tříd a otevírací dvířka s visacím zámkem budou využívané k přístupu do vnitřních prostor „hradu“… Klíče má pouze paní ředitelka.

Jedná se o autorský projekt a nic podobného nemá žádná jiná školka. Je navržen přesně do prostoru schodiště MŠ Sokolovská tak, aby výtvarně navazoval na jednotný vizuální systém celé školky.
Podobně teď navrhuji novou podobu webových stránek školky tak, aby se barevnost, stylizace, tvarovost, jednotlivé typické prvky jako například balón, vlaječky, děti objevily i na stránkách a propojily tak základní výtvarnou koncepci školky. Ráda bych poděkovala za příležitost toto dílo navrhnou a realizovat. Kromě všech tvůrčích a technických potíží, které jsme musela řešit, to bylo pro mě velké potěšení a radost. Děkuji všem za trpělivost při omezování provozu pohybu na schodišti v době realizace díla, za podporu a spolupráci.
A nakonec mám jednu prosbu…Prosím, veďte děti k tomu, že se jedná o výtvarné dílo, které bylo navrženo a realizováno pro ně, ale je důležité uvědomit si, že se nejedná o prolézačky ani skládačky a ani o testování toho, co to vydrží… Pokud se nám podaří vysvětlit jim to, dílo bude sloužit dlouho a budou se moc radovat z něj i další děti. Ale pokud se budeme snažit testovat „co to vydrží“ tak způsob jak „to“ zničit, se určitě najde.
Věřím, že se tak nestane a že „Hrad“ i ostatní částí výtvarného řešení schodiště budou sloužit svému účelu a že prostředí školky doplní k radosti a spokojenosti všech.

akad.mal.Táňa Svatošová (www.tanart.cz)
duben 2008


Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.