Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Chodíme včas

Říká se, že chodit včas je výsadou králů. Zřejmě proto, že si uvědomovali, jak je čas vzácný a jeho nedodržení omezuje ostatní. Je tomu tak i u nás.

V Řádu školy máme jasně vymezenou dobu příchodu dětí do MŠ mezi 6,30 a 8,30. Čipy pro rodiče fungují v této době. Pak nepustí. Ani jedním směrem. Do školky, ani ze školky. Vlastně ten, kdo přivádí dítě později, porušuje zmíněný dokument. Pokud rodič porušuje Řád školy, může to být důvodem k vyloučení dítěte z docházky do MŠ.

Někomu se tento důvod může zdát banálním. Ne ovšem tomu, kdo chápe, jak pozdní příchody negativně ovlivňují život a dění v MŠ. Uvedu aspoň některé z důvodů:

  1. Omezování úklidu a ohrožení bezpečnosti: musíme brát na zřetel, aby někdo z pozdě odcházejících rodičů neuklouzl a neupadl na mokrých schodech. Z důvodu bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu. proto školnice čeká, až poslední odejdou. Tím pádem odkládá další práce. A také místo toho otevírá rodičům. Každá uvaděčka v divadle a v kině je nevrlá, když přijdete po začátku představení. ostatně i ostatní diváci.
  2. Nesplňuje podmínku Řádu školy: o předání dítěte pedagogovi. Od 8,30 začínají další řízené činnosti, kdy se pedagog věnuje dětem (těm se ostatně věnuje stále. Neustále má na zřeteli, kde jsou, co dělají, jak se chovají) a přestává si vyměňovat informace o dítěti s rodičem. Proto předání dítěte není takové, jaké by mělo být. Je nedostatečné. Víte sami, jaké to je, když si něco naplánujete a někdo vás vyruší.
  3. Ruší činnost dětí: od 8,30 realizujeme nadstandardní aktivity. Pokud dítě přijde později, nemůže si tuto činnost vybrat a zapojit se do ní. Pokud ho učitelka pustí do skupiny, která se této činnosti věnuje, později, ruší soustředěnost dětí a je chvíli „mimo“, protože nebylo přítomno začátku. Je to stejné jako když nevidíte film od začátku.
  4. Omezování podmínek pro vývoj dítěte: všichni rodiče sledujete, jak se vaše dítě ve školce rozvíjí, co se už naučilo, jaké činnosti dělalo, jaké jsou jeho výtvory, jak připravujeme na školu. Pokud dítě nepřijde včas, je handicapováno. Má omezeny podmínky pro vývoj. protože příprava na školu, to nejsou pouze pracovní listy. Dítě se učí vším co dělá a po celý čas jeho pobytu v MŠ. Je to stejné, jako když přijdete mezi partu lidí, kteří mají „rozděláno“. Nějaký čas to trvá, než se dostanete „do obrazu“. (Připomínám texty článků v našem občasníku Provázek, kde Mgr. Hany Imlaufová odpovídala na otázky týkající se školní zralosti. těm, kteří text nemají k dispozici nabízím webové stránky naší školy, kde budou v průběhu měsíce ledne zveřejněny. adresa našich stránek je: www.mssokolovska.cz).

Na závěr:

Prosím, pěstujte v sobě přednosti králů a choďte do školky včas. Snažila jsem se vám nastínit důvody, které máme pro otevření MŠ pro příchod dětí do 8,30 hodin. A proč nám tolik záleží na tom, aby byly děti ve třídě včas.

Od ledna budeme důslední v požadavcích na dodržování Řádu školy. Pak se stane, že se do školy po 8,30 nedostanete. Zůstane zavřená. protože paní školnice ani paní uklízečka, ani paní kuchařky nemají v pracovní náplni otevírání dveří.

Šprachtová, ředitelka školy

Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.