Aktuality

Přerušení provozu MŠ v letních měsících školního roku 2020/2021

Žádost o přijetí do náhradní MŠ pro letní provoz 2021

Pravidla pro provoz MŠ MČ Praha 8 v době hlavním prázdnin školního roku 2020/2021

8 otázek a odpovědí o letním provozu MŠ

Provoz mateřské školy se řídí dle hygienických a protiepidemických opatření a stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví aktualizovaným Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Úklid a desinfekce probíhá ve zvýšené míře.

Doprovázející osoby v budově MŠ pohybují se zakrytými ústy a nosem a pouze po nezbytně nutnou dobu . Před vstupem MŠ doporučujeme dospělým použít desinfekci, která je před 2. vchodovými dveřmi.


Aktuality MČ Praha 8
Úplata za předškolní vzdělávání je
od 1. 9. 2020 ve výši 594 Kč.


Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024