Aktuality

Provoz mateřské školy se řídí dle hygienických a protiepidemických opatření a stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví aktualizovaným Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Úklid a desinfekce probíhá ve zvýšené míře.

Doprovázející osoby v budově MŠ pohybují se zakrytými ústy a nosem a pouze po nezbytně nutnou dobu . Před vstupem MŠ doporučujeme dospělým použít desinfekci, která je před 2. vchodovými dveřmi.
Přerušení provozu MŠ ve dnech 28-31.12.2020Aktuality MČ Praha 8
Úplata za předškolní vzdělávání je
od 1. 9. 2020 ve výši 594 Kč.


Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024