Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

AktualitySeznam dětí přijatých ke školní docházce od 1. září 2020 uvedených pod přidělenými registračními čísly.MŠ se otevírá 25. 5. 2020, doba provozu je od 6:30 do 17:00 hodin. Zákonný zástupce každého dítě při nástupu do MŠ předá již vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

V souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření obnovuje MČ Praha 8 provoz svých mateřských škol a prvního stupně základních škol od 25. května. Obnovení provozu mateřských škol neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8, které se bude konat dne 13.5.2020.

Aktuality MČ Praha 8Oznámení o přerušení provozu mateřských škol v létě 2020
Úplata za předškolní vzdělávání je
od 1. 9. 2019 ve výši 704 Kč.


Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024
Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.